Tarieven

Tarieven Runningtherapie Arnhem


Runningtherapie in groepsverband 8 weken – GRATIS indien voldoende aanvullend verzekerd

Tijdsduur traject: 8 weken, 2x per week (begeleid). Dit is inclusief intake, 1 tussenevaluatie en eindevaluatie. Groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 personen.
Doel: verminderen mentale klachten. Wordt verzorgd door fysiotherapeut (gespecialiseerd als runningtherapeut).
Kosten: Indien u aanvullend verzekerd bent voor de fysiotherapie dan brengen we een intake, tussen- en eindevaluatie en 8 fysiotherapiebehandelingen in rekening bij uw zorgverzekeraar. Wij vragen geen eigen bijdrage. Bent u niet aanvullend verzekerd of heeft u onvoldoende behandelingen over, dan brengen we €26,- per niet gedekte fysiotherapiebehandeling in rekening.

Sommige werkgevers zijn bereid een runningtherapietraject (mede) te financieren. Wij kunnen u of uw werkgever/ P&O manager hier nader over informeren.

Runningtherapie in groepsverband 12 weken – GRATIS indien voldoende aanvullend verzekerd

Tijdsduur traject: 12 weken, 2x per week (begeleid). Dit is inclusief intake, 1 tussenevaluatie en eindevaluatie. Groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 5 personen.
Doel: verminderen mentale klachten. Wordt verzorgd door fysiotherapeut (gespecialiseerd als runningtherapeut).
Kosten: Indien u aanvullend verzekerd bent voor de fysiotherapie dan brengen we een intake en 14 fysiotherapiebehandelingen in rekening bij uw zorgverzekeraar. U heeft verder geen eigen bijdrage aan Physique. Bent u onvoldoende goed verzekerd of heeft u onvoldoende behandelingen over dan brengen we het particuliere tarief van €26,- per fysiotherapiebehandeling in rekening.

Sommige werkgevers zijn bereid een runningtherapietraject (mede) te financieren. Wij kunnen u of uw werkgever/ P&O manager hier nader over informeren.

Individuele begeleiding runningtherapie: €65,- per uur inclusief BTW

Tijdsduur traject: Begeleiding gedurende 12 weken, 2x per week individueel begeleid. Een individueel traject omvat ook een intake, 1 tussenevaluatie en een eindevaluatie.

Rapportage

Het is mogelijk om van het runningtherapie traject een rapportage te ontvangen ten behoeve van de doorverwijzer of werkgever. Indien dit gewenst is, moet dat bij de intake kenbaar worden gemaakt. Voor deze rapportage kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Bedrijvenloop: op aanvraag

De tarieven zijn afhankelijk van uw wens. Wij maken graag een afspraak met u om een offerte te maken. Als u dit formulier invult, nemen wij contact met u op.

Vergoedingen


Soms kan runningtherapie buiten de fysiotherapie behandelingen ook vergoed worden als het een onderdeel vormt van een integraal beweeg- en gezondheidsprogramma. Sla uw polisvoorwaarden van uw (aanvullende) verzekering er op na.

GZ-psycholoog

U kunt in overleg met uw huisarts een doorverwijzing vragen naar de GZ psycholoog werkzaam voor Physique. Deze beoordeelt de doorverwijzing door middel van een vragenlijst die door u ingevuld wordt, bepaalt de zorgzwaarte en verzorgt het psychologische traject. De zorgzwaarte bepaalt de mate van vergoeding. De behandeling door de GZ psycholoog wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de ziektekostenverzekeraar indien de psycholoog daar een contract mee heeft afgesloten. De patiënt moet wel rekening houden met de eigen bijdrage. Het runningtherapietraject wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut die opgeleid is als runningtherapeut.


PGB – Voor individuele runningtherapie trajecten

Misschien ontvangt u een Persoon Gebonden Budget AWBZ. Zorg en begeleiding kunnen hieruit gefinancierd worden. Individuele begeleiding middels runningtherapie kunt u laten vallen onder het ‘vrij besteedbaar bedrag ‘. Lees hier meer.
Wilt u een Persoon Gebonden Budget AWBZ aanvragen, laat u dan informeren door de stichting MEE.

Werkgever

Zit u tijdelijk in de ziektewet? Dan is uw werkgever (in overleg met de bedrijfsarts) of uitkeringsinstantie (via de verzekeringsarts) mogelijk bereid om de kosten van de runningtherapie te vergoeden. Werkt u nog wel, maar heeft u stressgerelateerde klachten, informeer dan of u preventief onze runningtherapie mag volgen. De inkomensverzekeraar van de werkgever is mogelijk bereid mee te financieren. Uw werkgever dient hiervoor zelf een aanvraag te doen bij de betreffende verzekeraar.

Eigen bedrijf

Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden de kosten van de Runningtherapie als aftrekpost opvoeren. Dit kan onder de noemer ‘coachen/persoonlijke ontwikkeling’.

© 2017 Copyrights - Physique Preventiecentrum BV