Voor doorverwijzers en werkgevers

Doorverwijzers en werkgevers

stress? Runningtherapie Arnhem helpt

U heeft de mogelijkheid om uw cliënten of medewerkers door te verwijzen naar Physique runningtherapie Arnhem.

Bent u een huisarts of praktijkondersteuner ?
U kunt uw patiënt voor runningtherapie doorverwijzen naar een fysiotherapeut van Physique. Indien uw patiënt voor fysiotherapie verzekerd is kunnen de contactmomenten met de fysiotherapeut bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd worden.

U kunt uw patiënt ook voor runningtherapie doorverwijzen naar een GZ psycholoog in dienst van Physique. Deze beoordeelt de doorverwijzing door middel van een vragenlijst die door de patiënt ingevuld wordt, verzorgt het psychologische traject en bepaalt de zorgzwaarte. De zorgzwaarte bepaalt de mate van vergoeding. De behandeling door de GZ psycholoog wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de ziektekostenverzekeraar, waarbij de patiënt rekening moet houden met de eigen bijdrage.

Via deze link kunt u zich aanmelden of meer informatie opvragen.

Bent u een werkgever of bedrijfsarts ?
U kunt uw medewerker voor runningtherapie aanmelden bij Physique runningtherapie Arnhem. Het runningtherapie-traject komt dan voor uw rekening of u kunt in overleg met uw medewerker bepalen in welke mate u een deel van de kosten voor uw rekening neemt. Uw medewerker kan mogelijk een deel van de kosten declareren bij zijn ziektekostenverzekeraar.

Via deze link kunt u zich aanmelden of meer informatie opvragen.

© 2017 Copyrights - Physique Preventiecentrum BV