Bescherming persoonsgegevens

Informatie betreffende de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken.
Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend (fitness)advies. Wij kunnen u immers alleen van een advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn.

Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Physique dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Physique zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Physique uw persoonsgegevens niet verwerken. Dat betekent dat Physique geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven door het inschrijfformulier in te vullen én uw handtekening onder deze verklaring te plaatsen.

Privacy Policy Physique volledig lezen >>>

© 2017 Copyrights - Physique Preventiecentrum BV